کاناپه بادی تختخواب شو یک نفره و دو نفره

این محصول با قابلیت یک کاناپه بادی و یک تشک بادی است، برای درست کردن حالت های یک کاناپه بادی به دو شکل بعد از باد کردن این کاناپه با پمپ باد اینتکس قسمت های باد کرده را روی یکدیگر قرار دهیم، حالا کاناپه بحالت نشسته و آماده استفاده است، جهت تبدیل این محصول بحالت تشک نیز باید تمام قسمتهای آنرا باد کرده و روی زمین بصورت باز کرده قرار داد تا بزرگتر شده و برای خواب حاضر شود، این کاناپه را میتوان بحالت بلعکس کرده تا تشک شیبدار شود و همچنین به پشتی آن تکیه داده تا بحالت پشتی قرار گیرد. 

122,000 تومان

این کاناپه بادی یک نفره دارای رنگ های شاد است که مورد علاقه مشتریان میباشد. از مزیت های این کاناپه میتوانیم به سطح رویی کامفورت طبی محصول اشاره کنیم که نشیمنگاه و کیفیت خواب بالاتری را خواهد داشت.

مقدار:

کاناپه بادی تختخوابشو تمام مخمل اینتکس از بهترین کاناپه های بادی یک نفره این شرکت است که به دلیل بزرگ بودن مناسب افراد قد بلند بوده که از نشیمنگاهی با سطح موازی ساخته شده است.

مقدار:

کاناپه بادی تختخوابشو تمام مخمل اینتکس از بهترین کاناپه های بادی تختشو دو نفره این شرکت است که به دلیل بزرگ بودن مناسب افراد قد بلند بوده که از نشیمنگاهی با سطح موازی ساخته شده است.

مقدار:
230,000 تومان

این کاناپه بادی دو نفره دارای رنگ های شاد است که مورد علاقه مشتریان میباشد. از مزیت های این کاناپه میتوانیم به سطح رویی کامفورت طبی محصول اشاره کنیم که نشیمنگاه و کیفیت خواب بالاتری را خواهد داشت.

مقدار:
بالا