تشک مواج


تشک بادی مواج نیز در حقیقت نوعی  است که بوسیله نیروی باد سطح آن در حرکت است و بالا و پایین میشود این کار باعث جابجا شدن و یا تعویض سطح تکیه گاه بدن بیمار میشود و کمک به بهبود زخم بستر و در سایر موارد از زخم بستر جلوگیری میکند.

تشک بادی

 

بالا

تشک بادی

تخت بادی

استخربادی

    طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار

    
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. جزئیات بیشتر...