بافت داخلی تشک بادی


منظور از بافت داخلی، سطح داخلی تشک بادی است که بوسیله شیارهای داخلی مشبک شده به شکل های لوزی و یا دایره ای میباشد. کار این بافت ها، تقسیم باد به قسمت های مختلف تشک بادی در زمان خوابیدن فرد روی تشک است. این بافت ها به هر قسمت از بدن فرد متناسب با وزن وی، یک فشار خاص وارد میکند که سبب طبی شدن تشک بادی میگردد.

تشک بادی

 

بالا

تشک بادی

تخت بادی

استخربادی

    طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار

    
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. جزئیات بیشتر...