نکات مورد توجه در استفاده از تشک بادی


•    با توجه به شرایط و موقعیت مکان موردنظر تشک بادی مناسب خریداری شود.
•    تشک بادی به دلیل عدم تنوع رنگی، خیلی خوب نمیتوان با سایر وسایل ست کرد.
•    باد تشک بادی باید بوسیله پمپ های باد، به میزان استاندارد تنظیم شود.
•    روی تشک بادی نباید نشسته شود چون فشار روی یک نقطه متمرکز شده و احتمال خرابی تشک به بار می آید.
•    تشک بادی روی زمین به راحتی قابل استفاده است ازاین رو ضرورتی برای تهیه تخت و گذاشتن تشک بادی رو تخت نیست.
•    برای استفاده از تشک بادی برای بیماران در بیمارستان یا منزل جهت زخم بستر حتما باید از تشک بادی مواج استفاده کرد.

تشک بادی

 

بالا

تشک بادی

تخت بادی

استخربادی

    طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار

    
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. جزئیات بیشتر...