تشک بادی و متعلقات آن


تشک بادی در بسته بندی خود متعلقاتی را به همراه دارند که شاید برای برخی خریداران از اهمیت بالایی برخوردار باشد. اولین قلم موجود در بسته بندی تشک بادی، پمپ بادی است که از مهمترین متعلقات در راه اندازی تشک بادی است اما تمامی بسته بندی تشک های بادی پمپ باد بهمراه ندارند. تشک بادی ازاین جهت به 4 دسته تقسیم میشوند: 1) تشک بادی بهمراه پمپ باد برقی 2)تشک بادی بهمراه پمپ باد دستی 3) تشک بادی بهمراه پمپ باد سر خود دستی / برقی و 4) هیچ گونه پمپ و ابزاری برای باد کردن بهمراه ندارند و ازاین رو میبایست هزینه ای نیز بابت خریداری پمپ بادی متحمل شوند. معمولا پمپ باد برقی یا پمپ باد سرخود دستی / برقی در بسته بندی های تشک بادی با ارتفاع بلند یافت میشود.

تشک بادی

 

بالا

تشک بادی

تخت بادی

استخربادی

    طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار

    
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. جزئیات بیشتر...